اینارو من ننوشتم

Buon giorno Bell'Anima ...
نویسنده : jay thunder - ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٦
 

آهنگی بود که پسردایی فرنگ رفته مان معرفی کرد و به دل نشست.

biagio antonacci-buon giorno bell'Anima

تو گوگل ترنسلیت ترجمه انگلیسیش مث آدم از آب درمیاد.

 

Cosa fai scappi già
dammi il tempo di un caffè
non ce n’è non ce n’è
sei bell’anima per me
hai qualcosa di me
ho qualcosa anch’io di te
Che paura mi fai
buongiorno bell’anima caffè

Voglio fare con te
l’amore vero quello che
che non abbiamo fatto mai
quello dove alla fine si piange
si leccano le lacrime
quello che adesso so
di poter fare solo con te
quello che ora posso dare
solo e soltanto solo a te
buongiorno bell’animabuongiorno bell’anima

Tra me e te fantasia
giochi aperti e grandi idee
che cos’è? dillo tu
cosa siamo insieme noi.
Siamo tutto e di più
se hai bisogno divento dottore
e l’attore che è in me
saprò farti non abituare
buongiorno bell’anima caffè

Voglio star con te
ma questi fantasmi ancora in noi
sono più vecchi di ogni età
e hanno poca fantasia
ingabbiano senza logica
e tu mia piccola virtù
tocchi il più alto punto in me
tanto che non torni più
tanto che resterai quassù
buongiorno bell’anima buongiorno bell’anima

Voglio fare con te
l’amore vero quello che
che non abbiamo fatto mai
quello dove alla fine si piange
si leccano le lacrime
quello che adesso so
di poter fare solo con te
quello che ora posso dare
solo e soltanto solo a te
buongiorno bell’anima buongiorno bell’anima buongiorno bell’anima


 
 
 
نویسنده : jay thunder - ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳
 

"من در مکتب جنگ زندگی آموخته ام؛ آنچه مرا نکشد قویترم میسازد." ن.ی.چ.ه