اینارو من ننوشتم

قالب سازی
نویسنده : jay thunder - ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۱
 

1-بده که دوستی نداشته باشی ولی بدتر اینه که دشمنی هم نداشته باشی. (چه)

2-بده که کسی رو دوست نداشته باشی ولی بدتر اینه که نتونی کسی رو دوست داشته باشی.

3-بده که لحظات ارزشمند تو زندگیت نداشته باشی ولی بدتر اینه که نتونی تکرارشون کنی.

4-بده که نتونی لحظات ارزشمند زندگیتو ثبت کنی ولی بدتر اینه که ثبتشون کنی ولی لیاقت یاداوری اون لحظات رو نداشته باشی. (-و چه فراوانند این آدم ها و لحظاتشان!-)

5-بده که کاسه لیسی کنی ولی بدتر اینه که در حین کاسه لیسی لگدکوب هم بشی.

6-بده که نخوای از جات تکون بخوری ولی بدتر اینه که بخوای تکون بخوری و سر جات وایستی. (- پس اساسا خواستن چه معنایی خواهد داشت؟!-)

       - ولادیمیر:خوب بریم؟

       -استراگون: بریم....

       .... و سیخ سر جاشون وایمیسن!

7-بده که از دیگران ضربه بخوری ولی بدتر اینه که "نتونی" بهشون ضربه بزنی ( کذا بده که دیگران مسخره ت کنند ولی بدتر اینه که "نتونی" مسخره شون کنی")(-بر عکس مورد 6 اینجا دعوا بر سر قوه است نه فعل!-)

8-بده که نتونی بقیه رو قضاوت کنی ولی بدتر اینه که بذاری بقیه در موردت قضاوت کنی.

(کذا: بده که بقیه بتونن در موردت قضاوت کنن ولی بدتر اینه که خودتم قضاوتشونو قبول کنی. اینجا هم دعوا بر سر قضاوت بالقوه و فعلیت یافتن آن است. شخصیت آدم است که اجازه میدهد -یا نمیدهد- که دیگران درست و غلط  کارهایش را به قضاوت بنشینند! و این اصلا هیچ ربطی ندارد با اینکه حق با شما باشد یا نباشد!!!!)