عاشق سینه چاک یعنی چه؟/بتپان،عشق پاک یعنی چه؟*

بعضی از ما همیشه تمام زورمان را میزنیم که خودمان را قانع کنیم برای رسیدن به اهداف آرمانیمان نیازی به ابزار منفوری که معمولا خصم/ضدآرمانمان از آن استفاده میکند نداریم. آرمان یک جامعه ی جهانی آرمیده در صلح و عاری از از خشونت،آرمان برخورد با مناقشات بین المللی به صورت بدنه ای واحد و آرمان تلاش بی منت برای ارتقای دیگری ممکن نیست همه گیر شود. البته موارد خاصی ممکن است که عده ای با هم متحد شوند که شیره ی اغیاری را بکشند که خارج از دایره دوستان خودیند یا کلّن بی یار و یاور به حال خود افتاده اند اما غیر از آن را باید فقط در سخنوری های برّه وار پیش از انتخابات یا از زبان خرده تحلیلگران از همه جا بیخبر یافت. آرمانگرایی چیزی جز ساده انگاری و خوش باوری نیست و ساده انگاران با اولین رودستی که از خصمشان میخورند می فهمند یک جای حساب و کتابشان میلنگیده. به طور مثال:1- اولین ضربه ی رسانه ای را که خوردند رسانه برایشان دقیقا حکم همان ابزاری را پیدا میکند که تا دیروز در دست دشمنشان تجلی زبان شیطان میدانستند و حالا با نیمدایره چرخش موضع، از زمین و آسمان برهان می آورند که مهم محمول است و نه حامل. البته همیشه این محمول است که شکل حامل را به خود میگیرد.حرف از "رسانه" است و نه تلویریون و رادیو و سیم پیچ و ترانزیستور: الفاظ، انشا و جمله پردازی آرمانگرایان همراه با این روند خودشناسی روزبه روز پخته تر میشود و در کشف و کاربست الفاظ سخیفِ متروکی که کمتر موجب انگیزش حساسیت میشوند و یا در اعطای القاب رنگارنگ به مخالفان گوی سبقت را از همه میربایند. 2- اولین ضربه را که در سیاست خارجی میخورند، معرکه ای که برای پیروزی ارزشهایشان به راه انداخته بودند در عمل تبدیل به نبرد برد و باخت به هر قیمت میشود و معمولا هم بمباران رسانه ها را طوری تنظیم میکنند که در هر لحظه کوپل حرف و عملشان اثری میانه و معتدل در ذهن پیروان چشم و گوش بسته شان بگذارد. امتیاز دادن و امتیار گرفتن، تن دادن به مهار دوجانبه ی حاکمان خونریز بین المللی و مصالحه و معامله بر سر آزادی و حیات انسانی در جغرافیایی هزاران کیلومتر دورتر جزء بازی هر روزه شان میشود. احوالات داخله شان هم که جای حرف نمیگذارد. به بلندگوهایشان گوش کنیم میشنویم برای احقاق مالکیت مسلمانان بر سرزمینی در مرز اروپا و آسیا داد و قال به راه انداخته اند اما ابایی ندارند که یکی از تاکتیک هایشان برای حصول این هدف گرفتن غیر مستقیم جان صد نفر از همان مسلمانهایی باشد که بین دم خروس و قسم ابوالفضلشان پادرهوا مانده اند. باز هم آنهایی که با چوب اسلام وارد صحنه میشوند چهره شان موجه تر از بقیه است و وقتی پای عمل پیش آید مثل طرف مقابل حرف و عملشان بیشتر همخوانی دارد تا آنهایی که میخواهند زیر لوای "چپ مترقی" وارد میدان شوند. این دسته ی مترقی خودخوانده که شدیدا اعتقاد دارد بین ایشان و بربریت راه سومی نیست فرصتی تاریخی در اختیار داشت. یکبار آزموده شدند و مشخص شد هر چه جبهه شان فراگیر تر شود اثر قدرتشان بر ملل تحت ستم فعلی بیش از آنکه مفید باشد مخرب خواهد بود. سوی دیگر قضیه این خواهد بود که رسته ی مترقیان دو شقه میشود : دسته ی اول این آرمانگرایان سرخورده به سنگر تئوری های فاقد انگیزش عملیاتی پناه میبرند و حرّافی و بندبازی های فلسفی ژیژکی و لاکانی و مارکوزه ای و بودریاری و که و که... را هدف میگیرند، بازه ی رویایشان را به تغییرات خرد مقیاسِ فرهنگی و اجتماعی محدود میکنند. در برخورد با جنگ و قتل و غارت به ذکر صدباره و هزارباره ی محتوای ثابتِ " جنگ بد است-صلح خوب است"،"دوستی خوب است-آدمکشی بد است" در قالب های رنگارنگ و متنوعِ و آراسته به الفاظ وام گرفته از مراجع منقول میپردازند و ... الباقیشان هم که همان شق دومند ول معطلند و معلوم نیست لالاییشان را برای دل که میخوانند.

کینه ی آمیخته با رگ و ریشه ی یهودیان را میشود به زبان خودشان جواب داد که باز روزی در روزگاری دیگر صدبار بدتر سرباز میکند. و یا میشود آرام آرام با چک های گاه و بیگاه و مشت و لقد سر جایشان نشاند. کاری که غرب متمدن دست به کارش است و این ها همانهایی هستند که بوق و کرنایشان داد آرمانگرایی فریاد نمیکند و گند و کثافتِ اجتناب ناپذیرشان به خرج آرمان و عقیده و از رویای دیگران ماستمال نمیشود.


منبع: دویانت آرت

2-عطف به پست جریان آزاد میشود زور زد تا عناوین خبری یک ماه اخیر زیر با هم پیوندِ مشروع! داده شوند و هم میشود از تحلیل پخته ی افراد مجرب استفاده کرد.

#پرواز پهپاد ایرانی  بر آسمان اسرائیل با مسئولیت حزب الله- بمباران کارخانه ی اسلحه سازی سپاه پاسداران در سودان- انفجار خودروی حامل مسئول اداره اطلاعات سازمان امنیت داخلی لبنان- پرواز راکت های جهاد اسلامی و حماس به داخل مرزهای اسرائیل-قدرتنمایی کردهای ترکیه و اوجالانِ دربند- قتل عام فلسطینیان غزه به دست اسرائیل- اخبار وضعیت ناپایدار سوریه و ...#

* شعر عنوان از عبید زاکانیست.

/ 0 نظر / 32 بازدید