از نفس افتاده ها

سوال: طرفدارای پروپاقرص سینمای گدار هیچوقت شده صد مترو زیر بیست ثانیه بدون؟! اصلا خود گدار وقتی که از نفس افتاده رو ساخت تو عمرش از نفس افتاده بود؟

فینچر تا حالا جون یه آدمو گرفته که سوژه این همه فیلماش گرفتن جون آدما و فلسفه مرگ و زندگیه؟ گور بابای تکنیک و کاراکتر و فیلمنامه و میزانسن و هر چی کوفت و زهرمار دیگه. من ترجیح میدم سخنرانی زنده ی چارلز منسونو گوش بدم حتی با اینکه حالم ازش به هم میخوره.

ولی آخرش من هم میشم مثل شما. ندویده از نفس افتاده

/ 0 نظر / 3 بازدید