بنا

 آن خانه را چه گونه پى خواهند افکند؟

درهایش را چه کسى بر جاى خواهد نشاند؟

نه مگر بازوى کار،چنین اندک است

و مصالح و سنگ ، چندان سنگین

که از جاى حرکت نمیتوان داد؟

- خاموش باش!

دست‏ها به هنگام کار نیرو خواهد یافت

و شمار شان افزون خواهد شد

و از یاد مبر که در سراسر شب

مرده‏ گان بى‏شمارمان نیز

به یارى ِ ما خواهند آمد.

یانیس ریتسوس-ترجمه احمد شاملو

/ 1 نظر / 13 بازدید
همرنگ

دوست عزیز سلام به این لینک یه سری بزن شاید بدردت خورد. http://www.iraniankala.com/search.php?AdsID=38718&ads_type