قالب سازی

1-بده که دوستی نداشته باشی ولی بدتر اینه که دشمنی هم نداشته باشی. (چه)

2-بده که کسی رو دوست نداشته باشی ولی بدتر اینه که نتونی کسی رو دوست داشته باشی.

3-بده که لحظات ارزشمند تو زندگیت نداشته باشی ولی بدتر اینه که نتونی تکرارشون کنی.

4-بده که نتونی لحظات ارزشمند زندگیتو ثبت کنی ولی بدتر اینه که ثبتشون کنی ولی لیاقت یاداوری اون لحظات رو نداشته باشی. (-و چه فراوانند این آدم ها و لحظاتشان!-)

5-بده که کاسه لیسی کنی ولی بدتر اینه که در حین کاسه لیسی لگدکوب هم بشی.

6-بده که نخوای از جات تکون بخوری ولی بدتر اینه که بخوای تکون بخوری و سر جات وایستی. (- پس اساسا خواستن چه معنایی خواهد داشت؟!-)

       - ولادیمیر:خوب بریم؟

       -استراگون: بریم....

       .... و سیخ سر جاشون وایمیسن!

7-بده که از دیگران ضربه بخوری ولی بدتر اینه که "نتونی" بهشون ضربه بزنی ( کذا بده که دیگران مسخره ت کنند ولی بدتر اینه که "نتونی" مسخره شون کنی")(-بر عکس مورد 6 اینجا دعوا بر سر قوه است نه فعل!-)

8-بده که نتونی بقیه رو قضاوت کنی ولی بدتر اینه که بذاری بقیه در موردت قضاوت کنی.

(کذا: بده که بقیه بتونن در موردت قضاوت کنن ولی بدتر اینه که خودتم قضاوتشونو قبول کنی. اینجا هم دعوا بر سر قضاوت بالقوه و فعلیت یافتن آن است. شخصیت آدم است که اجازه میدهد -یا نمیدهد- که دیگران درست و غلط  کارهایش را به قضاوت بنشینند! و این اصلا هیچ ربطی ندارد با اینکه حق با شما باشد یا نباشد!!!!)

/ 2 نظر / 5 بازدید

سلام اگرمایلید تبادل لینک کنیم . راهنمای سفرهای خارجی http://worldguides.persianblog.ir/

gh

مممم عکس سوغاتی سفر دیگه؟ در مورد دومیش داستایوفسکی میگه جهنم رنج موجودی ست که نمی تواند دوست داشته باشد ،من اولش فکر می کردم درد دوست نداشته شدنه ،اما این بدتره به 6محتاجم!